Сряда, Януари 16, 2019

Търсене

Отпадъци

Компостер

По информация от Столична община се работи по проект за снабдяване на района с контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Изработват се информационни материали, които да бъдат раздавани на гражданите. Кофите ще се предоставят на всяко домакинство безплатно, с ангажимент за тяхното стопанисване и употреба по предназначение.

Седма година продължава раздаването на компостери от Столична община. Всеки, който желае да получи следва да се запише в кметството. Така се решават проблемите с градинските отпадъци /в особено големи количества през пролетта и есента при почистване на дворните пространства/ , биоразградимите отпадъци от домакинството, част от хартията, като се осигурява качествен компост за подхранване на насажденията без изкуствени торове. Предоставяните компостери са с обем 600 л. Към тях се доставя и активатор за ускоряване на процесите на превръщане на органичните отпадъци в екологична тор. Компостирането е един от най-подходящите и икономични методи за третиране на биоразградими отпадъци. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и превръщат в материал, наречен компост. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата, повишава обмяната на въздуха  и осигурява задържането на вода в нея. Това е възможно най-безопасния начин за преработване на органични отпадъци в момента, като в същото време се получава тор, която възстановява почвата. Така взетото се връща на мястото си.

За да се запишете за получаване на компостер безплатно от Столична община трябва да се запишете в кметството. За Челопечене тел. 9945392.

Реклама

PetrovSoft.com Bureto.com 7dni.net Рейтинг класация на българските сайтове 5rov.com